Välkommen till CL Miljö AB

Vi utför kostnadseffektiv rivning, sanering och injektering i hela Sverige. Vi är också kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standard.Läs mer om oss »
Våra tjänster

Våra tjänster

Vi är specialiserade på rivning, sanering och återställning av mark. Allt material från projekten återanvänds och energiåtervinns, eller i sista hand deponeras. Vi är auktoriserade för asbestsanering i alla former. Från en första undersökning och riskbedömning till avslutad sanering.
Läs mer om våra tjänster »
Kontakta CL Miljö

Kontakt

CL Miljö AB är en professionell rivnings- och markentreprenör med 25 anställda och verksamhet i hela landet. Vi är specialiserade på rivning, sanering och återställning av mark. Allt material från projekten återanvänds och energiåtervinns, eller i sista hand deponeras.
Kontakta oss »

Nyheter

Totalsanering av Marvikens kraftverk utanför Norrköping Vattenfall, ägare av Marvikens kraftverk, har gett CL Miljö i uppdrag att göra en totalsanering inför en förestående försäljning.  Marviken var en gång tänkt att fungera som kärnkraftverk men togs aldrig i bruk. I uppdraget ingår därför även att lyfta
10 april, 2014
Trafikverket anlitar CL Miljö för rivning av Kallhälls station CL Miljö har fått uppdraget av Trafikverket att riva den gamla stationsbyggnaden, en cykelbana och en bro i stadsdelen Kallhäll i Stockholm. Rivningen kommer att utföras i tre olika skeden så att tågtrafiken kan fortgå under hela entreprenadtiden. Ett utmanande
20 mars, 2014
CL Miljö medverkar vid SAN-konferensen ”När olyckan har hänt” Just nu finns vi på plats i Göteborg på Sjöfartens Arbetsmiljökonferens (SAN) ”När olyckan har hänt” och pratar asbestförekomst på båtar. Ett aktuellt ämne efter Transportstyrelsens nya krav på asbestinventering av fartyg. Här har vi mycket kunskap och kompetens att
24 oktober, 2013
Sorteringsverk adderat till maskinparken Det senaste inköpet till maskinparken är grovsorteringsverket Portafill 5000 CT.
11 juni, 2013